Prezentacje do pobrania

DZIEŃ I – piątek, 21.04.2023

16:00-16:10Powitanie Uczestników i otwarcie konferencji
16:10-17:50Sesja I
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
16:10-16:30Problemy nerkowe płodu a wyniki neonatologiczne z punktu widzenia
perinatologa
prof. CMKP dr hab. n. med. Anna Kajdy (CMKP, Warszawa)
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
16:30-16:50Problemy nerkowe u dziecka z FGR okiem neonatologa
prof. CZMP dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska (CZMP, Łódź)
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
16:50-17:10Niewydolność nerek w obrazowaniu USG
dr n. med. Michał Brzewski (WUM, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
17:10-17:30Zaburzenia hemostazy u noworodków z FGR
prof. dr hab. n.med. Ryszard Lauterbach (UJ, Kraków)
POBIERZ SLAJDY
17:30-17:50Dyskusja
17:50-18:00Przerwa
18:00-19:50Sesja 2.
Sesja organizowana we współpracy z firmą Dutchmed
Prowadzący: prof. IMiDZ dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska
18:00-18:20Miejsce NIPPV we wspomaganiu oddychania noworodków
prof. UM dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (UM, Poznań)
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
18:20-18:40Auto-FiO2 – czy możliwa podczas każdego rodzaju wsparcia oddechowego
prof. UM dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko (UM Bydgoszcz)
POBIERZ SLAJDY
18:40-19:00VG, HFOV – dla każdego wentylowanego noworodka?
prof. UM dr hab. n. med. Tomasz Szczapa (UM, Poznań)
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
19:00-19:20Monitorowanie nieinwazyjne O2 i CO2
dr n. med. Małgorzata Czyżewska (Wrocław)
POBIERZ SLAJDY
19:20-19:50Dyskusja
19:40-20:00Wykład specjalny: Mastitis - częsty problem kobiet w okresie laktacji – rozpoznawanie, leczenie, postępowanie
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE

DZIEŃ II – sobota, 22.04.2023

09:00-10:40Sesja 1.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, dr n. med. Witold Błaż
09:00-9:20KORD - wdrażanie w Polsce programu długoterminowej opieki nad wcześniakiem
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich (IMiDz, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
09:20-9:40Miejsce rodziców w ocenie rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie - jak wykorzystać kwestionariusze ASQ-3 i ASQ-SE? (Ages and Stages Questionnaires)
prof. IMiDz dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska (IMiDz, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
09:40-10:00Rejestry wcześniaków - doświadczenia międzynarodowe
dr n. med. Witold Błaż (UM Rzeszów)
POBIERZ SLAJDY
10:00-10:20Skład masy ciała – czwarty, ale czy doceniany parametr rozwoju fizykalnego noworodka i małego dziecka?
prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik (UM Wrocław)
POBIERZ SLAJDY

10:20-10:40Dyskusja
10:40-10:50Przerwa
10:50-12:30Sesja 2
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
10:50-11:10Otyłość podczas ciąży a wyniki perinatologiczne
prof. dr hab. n.med. Grzegorz Jakiel (CMKP, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
11:10-11:30Drgawki czy nie drgawki u noworodka? – kryteria rozpoznawania i różnicowania
dr n. med. Iwona Terczyńska (IMiDz, Warszawa)
BRAK ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE
11:30-11:50Padaczka ciężarnej i karmiącej okiem epileptologa
prof. CMKP dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak (CMKP, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa
POBIERZ SLAJDY
11:50-12:10Karmienie we wczesnym dzieciństwie a problemy neurologiczne, w tym autyzm dziecka i osoby dorosłej - czy istnieje związek?
dr Urszula Bernatowicz-Łojko, (CMKP, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
12:10-12:30Dyskusja
12:30-13:10Przerwa
13:10-14:30Sesja 3.
Prowadzący: dr Urszula Bernatowicz-Łojko, dr n. med. Marzena Kostuch
13:10-13:30Personalizowana wentylacja manualna
dr n. med. Witold Błaż (UM Rzeszów)
Wykład sponsorowany NZ Techno

POBIERZ SLAJDY
13:30-13:50Bezpieczeństwo leków podczas karmienia piersią, czyli jaki lek wybrać dla matki karmiącej?
dr n. med. Marzena Kostuch (CMKP, Warszawa)
POBIERZ SLAJDY
13:50–14:10Dyskusja
14:10 -14:20Przerwa
14:20–15:40Sesja 4.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich, prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska
14:20–14:40Jak przebiegały infekcje wirusowe u noworodków i niemowląt w sezonie 2022/2023
dr n. med. August Wrotek
POBIERZ SLAJDY
14:40–15:00Obrazowanie USG w chorobach wirusowych płuc i różnicowanie zmian
dr n. med. Michał Brzewski (WUM)
POBIERZ SLAJDY
15:00–15:20Zakażenie RSV – propozycja standardu postępowania w neonatologii oparciu o wytyczne AAP i NICE oraz rekomendacje polskie.
prof. CMKP dr hab. n. med. Maria Wilińska (CMKP Warszawa)
wykład sponsorowany Astra Zeneca

POBIERZ SLAJDY
15:20–15:40Dyskusja
15:40Zakończenie konferencji