Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Już po raz 43. będziemy mogli się spotkać w gronie osób, które zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób reumatycznych. Pierwszy dzień konferencji rozpoczniemy od wystąpień konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii, którzy omówią stan opieki reumatologicznej w poszczególnych województwach.

Następne prezentacje poszerzą naszą wiedzę o planowany kierunek zmian w organizacji opieki reumatologicznej, rozwiązania opieki medycznej w Holandii, koszty pośrednie jakie niosą ze sobą najczęstsze zapalne choroby reumatyczne w Polsce oraz bieżące zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych.
Mam nadzieję, że zaproszeni do uczestnictwa w Konferencji wspaniali wykładowcy pobudzą Państwa do szerokiej dyskusji – do czego bardzo zachęcam.
Serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia,

Brygida Kwiatkowska
Kierownik naukowy Konferencji

Informacje

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA
Transmisja odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.

Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

*NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

UCZESTNICTWO BEZPŁATNE!


ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Udział na sali konferencyjnej:
– udział w sesjach naukowych
– wstęp na wystawę firm sponsorujących
– certyfikat uczestnictwa
– przerwy kawowe i lunch

Udział online:
– udział w sesjach naukowych
– certyfikat uczestnictwa
– możliwość zadawania pytań na czacie

 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Zakładka rejestracji

* Ceny zawierają podatek VAT

TERMIN KONFERENCJI

7-8 czerwca 2024

MIEJSCE KONFERENCJI
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Spartańska 1, Warszawa

lub

ONLINE

Program naukowy

Kierownictwo naukowe:
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR

Komitet naukowy:
dr n. med. Marek Tombarkiewicz
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Bogdan Batko
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr n. med. Maria Maślińska
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
dr n. med. Marcin Stajszczyk

DZIEŃ I – piątek, 07.06.2024

12:00-12:10Otwarcie konferencji
dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, prof. UMP
Dyrektor Naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
12:10-14:00Sesja 1
Przewodniczy prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
12:10-12:40Wystąpienia Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii
omówienie stanu opieki reumatologicznej w poszczególnych województwach
12:40-13:00Manifest EULAR 08.04.2024 – wyzwania dla Polski
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
13:00-13:20Miejsce sztucznej inteligencji w reumatologii (wykład on-line)
dr hab. n. med. Joanna Makowska, prof. UM w Łodzi Klinika Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
13:20-13:40Czy ewentualny program lekowy dla pacjentek z bardzo wysokim ryzykiem złamań ma szansę zmienić niedoszacowanie osteoporozy w Polsce?
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Wykład sponsorowany firmy Amgen
13:40-14:00Holandia - Opieka medyczna i innowacyjność – czy warto naśladować?
dr Dominika Duda
Dyrektor Programowy Fundacja Venture Café, CIC Rotterdam
14:00-14:35Przerwa na lunch
14:35-16:15Sesja 2
Przewodniczy dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM
14:35-14:55Osteoporoza. Przełom we wczesnej diagnostyce
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska,Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
14:55-15:15KOWZS – nowe spojrzenie na opiekę reumatologiczną u chorych na RZS i spondyloartropatie
dr n. med. Magdalena Władysiuk, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ
15:15-15:35Koszty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z powodu schorzeń reumatologicznych oraz rehabilitacja lecznicza narządu ruchu w ramach prewencji rentowej ZUS
dr n. med. Piotr Artur Winciunas, Naczelna Izba Lekarska; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego
15:35-15:55Niezaspokojone potrzeby w leczeniu SpA – nowe możliwości terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład sponsorowany firmy UCB
15:55-16:15Niezaspokojone potrzeby w reumatologii dziecięcej
dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof. KAAFM, III Oddział Kliniczny Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii Szpitala Dziecięcego w Krakowie
16:15-17:35Sesja 3
Przewodniczy dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM
16:15-16:35Teraźniejszość i przyszłość JAK-inhibitorów w leczeniu RZS
dr n. med. Joanna Dmowska-Chalaba, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład sponsorowany firmy SOBI
16:35-16:55Częstość występowania RZS w Polsce
dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. UWM, Klinika Reumatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
16:55-17:15Miejsce inhibitorów IL-23 w leczeniu ŁZS
dr n. med. Marcin Stajszczyk, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu
wykład pod patronatem firmy Johnson & Johnson
17:15-17:35Dyskusja i zakończnie pierwszego dnia konferencji

DZIEŃ II – sobota, 08.06.2024

09:50-10:00Przywitanie
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
10:00-11:40Sesja 4
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
10:00-10:20Psychoneuroimmunologia a choroby reumatyczne
dr hab. n. med. Maria Maślińska,
10:20-10:40Maski depresji (wykład on-line)
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10:40-11:00Choroba śródmiąższowa płuc z postępującym włóknieniem w chorobach reumatycznych a możliwości terapii w programie lekowym
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
11:00-11:20Diagnostyka i leczenie zmian w nerkach w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
11:20-11:40Obraz kliniczny EGPA - miejsce Mepolizumabu
prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
11:40-11:55Przerwa kawowa
11:55-12:15Sesja 5
Przewodniczy dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM
11:55-12:15Praktyczne i innowacyjne sposoby personalizacji terapii łuszczycowego zapalenia stawów
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład pod patronatem firmy Johnson & Johnson
12:15-12:35Skuteczność i bezpieczeństwo metotreksatu u chorych na zapalne choroby reumatyczne >65 r. życia(wykład on-line)
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12:35-12:55Skuteczność i bezpieczeństwo iTNF u chorych > 65 r życia
dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. KAAFM Klinika Reumatologii i Immunologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
12:55-13:15Leki biologiczne a choroby nowotworowe - co już wiemy
dr n. med. Joanna Dmowska-Chalaba, Klinika Reumatologii i Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
13:15-13:35Miejsce inhibitorów IL-17 w leczeniu chorób reumatycznych w oparciu o dane RWE
dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka,, Klinika i Poliklinika Układów Chorób Tkanki Łącznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład pod patronatem firmy Novartis
13:35-14:10Przerwa na lunch
14:10-16:00Sesja 6
Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
14:10-14:30RZS o późnym początku – wyzwania w diagnostyce i leczeniu
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski, dr hab. n. med. Dorota Sikorska, Katedra i Klinika Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych PSK-4 im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
14:30-14:50Skuteczność i bezpieczeństwo anifrolumabu u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym
dr hab. n. med. Maria Maślińska, prof. NIGRiR Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
14:50-15:10Dla kogo JAK inhibitor w reumatoidalnym zapaleniu stawów?
dr hab. n. med. Maria Maślińska, prof. NIGRiR Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
wykład pod patronatem firmy Abbvie
15:10-15:30Dla kogo JAK inhibitor w spondyloartropatiach?
dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Wykład pod patronatem firmy Abbvie
15:30-15:50Czy liczba chorych na choroby reumatycznych będzie rosła w najbliższych latach?
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
15:50-16:00Zakończenie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Program konferencji może ulec zmianom

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy główni

partnerzy

Wystawcy

Partner medialny

rejestracja

Proszę wprowadzić swój NPWZ…

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „ORDYNATORZY2023”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

 

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Ewelina Miszczuk
key account manager
tel. +48 694 263 969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Agata Pikulska
key account manager
tel. +48 602 310 176
e-mail: agata.pikulska@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
spec. ds. logistyki
tel. 694-686-151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl